Obchodní podmínky

 

1. Smluvními stranami jsou: a) TECK s.r.o. (dále jen škola), b) student.

2. Smluvní vztah mezi školou a studentem vzniká vyplněním registračního formuláře níže a uhrazením celé částky kurzovného. Cena za kurz je smluvní.

3. V případě, že student neuhradí celou částku kurzovného do 5 dnů od odeslání formuláře, smluvní vztah nenabývá platnosti a škola má právo nabídnout uvolněné místo novému zájemci.

4. Škola a student se zavazují dodržovat dohodnuté vyučovací hodiny a vyučovací dny uvedené na této stránce. V případě studentovy neúčasti vyučovací hodiny propadají bez nároku na náhradní termín.

5. Škola si vyhrazuje právo na změnu lektora/lektorů během právě probíhajícího kurzu.

6. V případě, že je počet účastníků kurzu nižší, než je potřebné pro správný chod kurzu, škola si vyhrazuje právo kurz zrušit a studentovi bude kurzovné navráceno v plné výši.

7. Uhradí-li student plnou cenu kurzu a odhlásí se 30 dnů před započetím kurzu, kurzovné se vrací v plné výši. Uhradí-li student plnou cenu kurzu a odhlásí se dříve než 14 dnů před započetím kurzu, kurzovné se vrací ve výši 50%. Uhradí-li student plnou cenu kurzu a odhlásí se méně než 14 dnů před započetím kurzu, kurzovné se vrací ve výši 20%.

8. Student objednávkou kurzu závazně bere na vědomí, že veškerý obsah písemných materiálů, audio materiálů a ústně prezentovaných výukových materiálů nemůže být rozmnožován nebo jakkoliv jinak užíván bez předchozího písemného svolení školy. Výjimku tvoří pouze užití pro vlastní osobní potřebu studenta v rámci jeho studia anglického jazyka.

9. Student poskytnutím osobních údajů souhlasí s tím, aby osobní údaje byly spravovány školou za účelem nabízení jejích služeb. Osobní údaje budou spravovány v souladu se zák. č. 10/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

10. Student stvrzuje svým objednáním kurzu, že mu jsou obchodní podmínky známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.