PODZIM 2017 - Praha

 

Anglicky bez učení

 

 

VĚČNÍ ZAČÁTEČNÍCI                18. 11. – 19. 11. 2017

 

MÍRNĚ POKROČILÍ                    18. 11. – 19. 11. 2017

 

 

 

Rozřazení do úrovní a přihlášky na tel. 776 838 922 nebo emailu anglictina@teck.cz.

 

 

 

ZDE JE VÍCE INFORMACÍ

 

 

Pokud se potřebujete zlepšit v angličtině, máme pro Vás řešení. 

 

Přihlaste se na dvoudenní speciální kurz s názvem Anglicky bez učení

 

Při našich výzkumech jsme zjistili, že funkční způsob, jak se angličtinu naučit, je přestat se ji učit.

 

Dokonce vám zakážeme, abyste se na kurzu snažili něco si zapamatovat.

 

Vytvořili jsme materiály, které skvělě fungují, a tak naši studenti dosahují nadstandardních výsledků.

 

Jde to snadno a bez klasického učení. Stačí jen jazyk používat. Když víte, jak na to, je to tak jednoduché.

 

Na našich kurzech je běžné, že si studenti za víkend rozšíří slovní zásobu o 200 slov a výše. 

 

 

 

Kurz je určen pro studenty, kteří

 

- jsou věční začátečníci nebo mírně pokročilí

 

- již delší dobu se snaží angličtinu naučit, ale svého cíle stále nedosahují

 

- zajímají se o téma osobního rozvoje

 

- mají slovní zásobu 500 až 2000 slov dle testu na www.testyourvocab.com

 

 

 

Termín a cena

 

18. 11. - 19. 11. 2017, 10:00 - 18:00, Centrum MAITASUNA, Ježkova 14, Praha 3

 

Cena kurzu je 2200 Kč při úhradě do 10. 11. 2017, později 2700 Kč.

 

 

S sebou

 

- MP3 přehrávač nebo notebook

 

- sluchátka, nejlépe uzavřená

 

 

Přihlásit do kurzu se můžete přes email anglictina@teck.cz nebo přes formulář níže. 

 

Těšíme se na Vás

 

Olga Hladová a Zdeněk Vaníček

 

 

 

Obchodní podmínky

 

1. Smluvními stranami jsou: a) TECK s.r.o. (dále jen škola), b) student.

 

2. Smluvní vztah mezi školou a studentem vzniká vyplněním registračního formuláře níže a uhrazením celé částky kurzovného. Cena za kurz je smluvní.

 

3. V případě, že student neuhradí celou částku kurzovného do 5 dnů od odeslání formuláře, smluvní vztah nenabývá platnosti a škola má právo nabídnout uvolněné místo novému zájemci.

 

4. Škola a student se zavazují dodržovat dohodnuté vyučovací hodiny a vyučovací dny uvedené na této stránce. V případě studentovy neúčasti vyučovací hodiny propadají bez nároku na náhradní termín.

 

5. Škola si vyhrazuje právo na změnu lektora/lektorů během právě probíhajícího semináře.

 

6. V případě, že je počet účastníků kurz nižší, než je potřebné pro správný chod kurzu, škola si vyhrazuje právo kurz zrušit a studentovi bude kurzovné navráceno v plné výši.

 

7. Uhradí-li student plnou cenu kurzu a odhlásí se 30 dnů před započetím kurzu, kurzovné se vrací v plné výši. Uhradí-li student plnou cenu kurzu a odhlásí se dříve než 14 dnů před započetím kurzu, kurzovné se vrací ve výši 50%. Uhradí-li student plnou cenu kurzu a odhlásí se méně než 14 dnů před započetím kurzu, kurzovné se nevrací.

 

8. Student objednávkou kurzu závazně bere na vědomí, že veškerý obsah písemných materiálů, audio materiálů a ústně prezentovaných výukových materiálů nemůže být rozmnožován nebo jakkoliv jinak užíván bez předchozího písemného svolení školy. Výjimku tvoří pouze užití pro vlastní osobní potřebu studenta v rámci jeho studia anglického jazyka.

 

9. Student poskytnutím osobních údajů souhlasí s tím, aby osobní údaje byly spravovány školou za účelem nabízení jejích služeb. Osobní údaje budou spravovány v souladu se zák. č. 10/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

10. Student stvrzuje svým objednáním kurzu, že mu jsou obchodní podmínky známy, rozumí jim, souhlasí s nimi a v plném rozsahu je přijímá.